top of page

Ons licht

Onze diepste angst is niet dat we onmachtig zijn.
Onze diepste angst is onze niet te meten kracht.
Het is ons licht, niet onze duisternis
waar we het allerbangst voor zijn.
We vragen ons af:
Wie ben ik dat ik briljant, buitengewoon aantrekkelijk, getalenteerd en geweldig zou zijn?
Maar waarom eigenlijk niet?
Je bent een deel van het AL-EEN. 
Je moet je niet kleiner voordoen dan je bent 
opdat de mensen om je heen zich vooral niet onzeker zouden gaan voelen.
We zijn geboren om in liefde te leven.
Ieder mens!
Als wij ons licht laten schijnen, geven we anderen onbewust toestemming om dat ook te doen.
Als wij bevrijd zijn van onze eigen angst, bevrijdt onze aanwezigheid automatisch anderen.

- Marianne Williamson

De wijsheden van Ruiz

Wees onberispelijk in je woorden

Zeg alleen wat je werkelijk meent; spreek geen leugens.

Vat niets persoonlijk op.

Laat je niet raken door de mening van anderen; zij leven in hun realiteit, jij in de jouwe.

Ga niet uit van veronderstellingen.

Doe geen aannames over dingen die je niet weet; communiceer zo duidelijk als je kan met anderen.

Wees kritisch maar leer te luisteren.

Doe altijd je best maar doe niet meer dan je beste best.

Doe wat je doet met hart en ziel.

-Don Miquel Ruiz

bottom of page